برچسب: چند ایده برای شروع گفتگوها و ایجاد روابط جدید

۱

چند ایده برای شروع گفتگوها و ایجاد روابط جدید

“خوب، باید درمورد چی حرف بزنیم؟”وقتی حرف گفتگو به میان می آید، این یکی از موضوعاتی است که بارها و بارها از خودمان و طرف‌ مقابلمان پرسیده‌ایم. خیلی وقت‌ها وقتی در یک گفتگو هستیم...