برچسب: چگونه خود را باور داشته باشيم

۶

به خودتان اعتماد کنید

چگونه خود را باور داشته باشیم: ابتدا فهرستی از تمام استعدادها و مهارت‌های خاص خود و تمام کارهایی که از عهده انجام آنها به خوبی برمی‌آیید، تهیه کنید (این بخش شامل اخلاقیات نیز می‌شود)....