برچسب: کار امروز را به فردا مسپار!فعالیت

۱

کار امروز را به فردا مسپار!

آیا شما هم جزو افرادی هستید که کار امروز را به فردا موکول میکنید؟ اگه اینطوره مطلب زیر را بخونید:به تعویق انداختن سه دلیل اساسی دارد : ۱- ما معمولا کاری را به تعویق...