برچسب: گوارش و ورزش!

۱

گوارش و ورزش!

علائم با فشار روانی اضطراب ایجاد شده در یک مسابقه ورزشی می‌تواند عامل ایجاد علائم گوارشی در ورزشکار باشد. علائم با فشار روانی در ورزشکاران مسابقه‌ای شایع است. حدود ۶۰ درصد از ورزشکاران مسابقه‌ای...