برچسب: یاقوت شب یلدا

۲

یــاقـوت شـب یـلدا

تاریخچه: سرزمین اصلی انار را ایران می‌دانند و از صدها سال پیش در نواحی گرجستان، ارمنستان و مدیترانه کشت می‌شده است. از قزاقستان و ارمنستان تا شرق دریای سیاه، کشتزارهای طبیعی از انار خودرو...