سلام مهمان گرامی ، خوش آمدید. آیا این نخستین بازدید شماست ؟ وارد شده یا عضو شوید
با سلام مهمان گرامی ،
اطلاعات کاربری به ما نشان می دهد که شما در انجــمن های زیبـــایی و سلامت عضو نشده اید برای اینکه از امکانات این تالار گفتگو استفاده کنید ، باید عضو شوید.

پس هر چه زود تر اقدام به عضــویت نمائید و یا وارد شوید.

انجــمن های زیبـــایی و سلامت

انجمن های زیبایی سلامت زیباشو

توجه: دوره آموزش فرمولاسیون رنگهای زیبای مو انجمن زیباشو ๑۩۞۩.... لطفا پرسش های خود در زمینه رنگ مو را فقط اینجا مطرح کنید..... ۩۞۩๑ ๑❀95❀ مسـابـقــه : عکس از سفره هفــت سیـن ❀95❀
 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پايه عكس
2014/07/09, ساعت 06:03
ارسال: #1
پايه عكس
اﻣﺮوز روش درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﮑﺲ زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ ﺳﯿﻢ درﺳﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

آن ﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ :
ﺳﯿﻢ
اﺑﺰاری ﺷﺒﯿﻪ دم ﺑﺎرﯾﮏ
ﺳﯿﻢ ﭼﯿﻦ

۱- ﺳﯿﻢ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ دور دم ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ﯾﮏ
۲- ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن ﺳﯿﻢ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ داﯾﺮﻩ ای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪوداً ۵٫۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ دو
۳- ﺳﯿﻢ را از ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮﻩ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ سه
4- داﯾﺮﻩ را ﻗﺪری ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ داﯾﺮﻩ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺨﺮوط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ چهار
۵- در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ۵٫۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎی ﺳﯿﻢ ﺑﺴﺎزﯾﺪ. (۵٫۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.) ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ۵ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
۶- ﺣﻠﻘﻪ ی دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺎر ﺣﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ۵ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ، ﺑﺴﺎزﯾﺪ. (در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۶ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ.
۷- اﻧﺘﻬﺎی ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﭙﺲ در ﭘﺸﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ۷
۸- اﻧﺘﻬﺎی ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻢ ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ، ﻋﮑﺲ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد، اﻣﺎ از روﺑﺮو دﯾﺪﻩ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ، آن را ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﭼﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ۸

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل اﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ی ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل ﺳﯿﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﮑﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ايده هاي ناب
من از آن روز كه در بند توأم آزادم
 سپاس شده توسط @Raha@ ، دریاآرام ، sahar naz ، mahtabjon ، ahed ، mahsanana ، نثار ، nooshin27 ، mali joon
2014/07/09, ساعت 11:13
ارسال: #2
RE: پايه عكس
خیلی خوشگل و عالیههههههه واقعا ایده ی ساده اما زیبایی هس مهساجونم دست گلت درد نکنهHeart

 سپاس شده توسط @Raha@ ، مهسا* ، نثار ، arsalan
2014/07/09, ساعت 11:36
ارسال: #3
RE: پايه عكس
مهسا جون واقعا" ذوق هنری بالایی داری
الحق و والانصاف گرافیست خوبی هستی عزیزمHeartHeartHeartHeart

آدم ها فقط آدم هستند نه بیشتر و نه کمتر
کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی:آنها راشکسته ای
و بیش تر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند


 سپاس شده توسط دریاآرام ، مهسا* ، نثار
2014/07/10, ساعت 05:54
ارسال: #4
RE: پايه عكس
خواهش ميكنم دريا جون
لطف داري رهاي عزيز...فداتونHeart

من از آن روز كه در بند توأم آزادم
 سپاس شده توسط @Raha@ ، دریاآرام ، نثار
2014/07/21, ساعت 04:57
ارسال: #5
RE: پايه عكس سپاس شده توسط mahsanana ، نثار ، دریاآرام ، مهسا* ، mali joon
2014/07/21, ساعت 04:57
ارسال: #6
RE: پايه عكس سپاس شده توسط @Raha@ ، mahsanana ، نثار ، دریاآرام ، مهسا* ، mali joon ، sajedi7273
2014/07/21, ساعت 08:59
ارسال: #7
RE: پايه عكس
New-smiles (21)
چنگاله خیلی با مزه بود

آدم ها فقط آدم هستند نه بیشتر و نه کمتر
کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی:آنها راشکسته ای
و بیش تر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند


 سپاس شده توسط mahsanana ، نثار ، دریاآرام
2014/07/25, ساعت 19:31
ارسال: #8
RE: پايه عكس
چه جالبه...

من از آن روز كه در بند توأم آزادم
 سپاس شده توسط دریاآرام
2014/09/10, ساعت 20:46
ارسال: #9
RE: پايه عكس

 سپاس شده توسط mali joon
« قدیمی تر | تازه‌ تر »
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
 


پرش به انجمن: