آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پري در خواب ، علامت سعادت و خوشبختي است . معمولاً در يكي از صحنه هاي خواب چهره اي زيبا از كودك يا زني مهربان خواهيد ديد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب چند پرى را ديديد كه دور شما مى‏گردند، يعنى در انجام يكى از كارهايتان دچار شك و ترديد شده‏ايد. اگر خواب ببينيد كه چند پرى از شما دورى مى‏كنند، به اين معنى است كه احتمالا موضوعى شما را ناراحت خواهد ساخت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)