آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تلخ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

خوردن چيزهاى تلخ در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)