آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارتش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بيانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنايش موفقيت در مسائل مالى مى‏باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)