آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارزن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

كاشتن يا خوردنش در خواب، نشانه‏ى آرامش و آسايش در زندگى مى‏باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)