آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اهرم

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يا استفاده كردن از هرم، نشانه‏ى پيروزى در مشكلات است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)