آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بهره

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كرديد كه از نتيجه‏ى كارهاى خود بهره مى‏گيريد، بيانگر موفقيت و شادى در زندگى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)