آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تقلا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد براى انجام كارى كوشش و تقلا مى‏كنيد، به معناى آن است كه براى رسيدن به اهدافتان دچار مشكلاتى مى‏شود كه بايد سعى و تلاش بيشترى انجام دهيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)