آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آموزش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر ديديد در حال آموزش دادن هستيد، علامت آن است كه يك موقعيت بسيار خوب در زندگى نصيب شما خواهد شد. اگر خود را در حال آموزش ديدن ببينيد، دليل آن بود كه با دوستان خوش برخورد و بسيار شوخ طبع رفت و آمد خواهيد داشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)