آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اخلاق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن افراد مؤدب و درستكار در خواب، دلالت بر موفقيت در انجام كارها را دارد. اگر در خواب فرد بى‏ادب و بداخلاقى را ديديد، نشانه‏ى آن است كه با موانع دشوارى روبه‏رو مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)