آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تلمبه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژي موفق مي شويد ثروتي گرد بياوريد .

2ـ ديدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگي خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد تلمبه مي زنيد يا با پمپي كار مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي شما لبريز از لحظاتي شاد و پرمنفعت خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)