آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تمساح

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صميمي ترين دوستان ، شما را فريب مي دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد بر پشت تمساح پا مي گذاريد ، علامت آن است كه احتمالاً به دردسر مي افتيد و براي رهايي از آن بايد تلاش زيادي كنيد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب تمساح شما را گاز بگيرد، يعنى احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند. كشتن تمساح در خواب، نشانه‏ى آن است كه دشمنان را شكست مى‏دهيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)