آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قاصدک

 

اگر در خواب شكوفه هاي قاصدك را ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه به محيطي شاد پا خواهيد گذاشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)