آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اصوات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن صداى ناآشنا در خواب، دلالت بر شنيدن اخبار ناخوشايند دارد اما اگر بعد از شنيدن صدايى ناآشنا، از خواب بيدار شويد، بدين معنا است كه زندگى شما دچار تغيير و تحولاتى مى‏شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)