آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اولاد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)