آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

باغچه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى باغچه در خواب، بيانگر اين است كه شما عاشق مى‏شويد. اگر در خواب با يك باغچه‏ى كثيف و نامرتب روبه‏رو شديد، به اين معنا است كه شما در انجام كارى با كسى مشورت مى‏كنيد كه شايستگى لازم را ندارد. اگر خواب ببينيد در باغچه‏اى مشغول به كار هستيد، به اين معنا است كه در انجام كارها دقت زيادى داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)