آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تواضع

 

ليلا برايت مى‏گويد:

فروتنى در خواب، نشانه‏ى آن است كه عده‏اى به خود اجازه مى‏دهند تا به شما توهين كنند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)