آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آناناس

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر ديديد در حال خريدن آناناس مى‏باشيد، بدانيد كه روزهاى شاد و خوشحال‏كننده‏اى در انتظار شما است.

اگر آناناس بخوريد، دليل بر اين بود كه در حال دعوت شدن به يك مهمانى بزرگ مى‏باشيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است.

2ـ  اگر خود را در حال چيدن يا خوردن آناناس ديديد، نشانه‏ى اين است كه در آينده‏اى نه چندان دور پيروزى درخشانى در انتظار شما مى‏باشد.

3ـ اگر خواب ببينيد در هنگام مهيا كردن آناناس براي ميز غذا پوست زبر آن دستتان را مي خراشد ، علامت آن است كه پيرامون موضوعي نگران و پريشان خواهيد شد كه سرانجام برايتان راحتي و موفقيت به ارمغان خواهد آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)