آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

احتیاج

 

ليلا برايت مى‏گويد:

احساس نياز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)