آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بادکنک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتي كه مراقب سلامت خود نباشيد در آينده با مشكلات زيادي روبرو مي شويد .

2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببينيد ، نشانة آن است كه انتظاري كه براي رسيدن به آسودگي و فراغت داشته ايد ، برآورده نمي شود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)