آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرونده

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پرونده در خواب، به اين معنا است كه درگير اختلاف شده و دچار آشفتگى روحى مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن صورتحسابها و اوراق بايگاني شده در خواب ، علامت آن است كه بر سر مسايلي با اهميت بحث هاي هيجان انگيز خواهيد كرد ، و علامت ناآرامي و بي قراري شما در آينده نيز هست .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)