آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برنشیت

 

هانس كورت مى‏گويد:

مبتلا شدن به بيمارى برنشيت در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر بيمارى قادر به انجام باقى كارها نيستيد. درد كشيدن از بيمارى برنشيت در خواب، دلالت بر نااميدى دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)