آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بوزینه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب يك بوزينه‏ى دراز دست ديديد، يعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏كنند. اگر دخترى چنين خوابى ببيند، بيانگر آن است كه نامزدش لايق ازدواج با او نيست.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)