آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بوفالو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب يك بوفالو ديديد، يعنى با زيركى توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏سازيد. كشتن چندين بوفالو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارهايتان است

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)