آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بی حسی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب حس كنيد كه تمام اعضاى بدنتان بى‏حس شده است، به اين معنا است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)