آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیروزی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب بينيد كه در جنگى پيروز شده‏ايد، نشان‏دهنده‏ى رسيدن به موفقيت‏هاى كوتاه مدت است.

 

هانس كورت مى‏گويد:

پيروزى در انجام كارها، در خواب بيانگر آن است كه مقابل دشمنانتان ايستادگى مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)