آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنهایی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب خود را شخص تنهايى ببينيد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)