آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب زلال

 

علامه مجلسي ( ره) گويد:

بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است.

آب زلال : شادماني

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوي روان باشد و سنگريزه هاي کف جوي يا نهر ديده شود. آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد.آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عيش و شادماني وعمر دراز است

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آب روشن دولت بود

 

ليلا برايت مى‏گويد:

آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‏باشد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1- ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت.

2- نوشيدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)