آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب میوه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

آب ميوه نشان‏دهنده‏ى غرايز روحى و روانى و هيجانات و علايق شما مى‏باشد و آب ميوه گرفتن، بيانگر فريب خوشى‏هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد كه به زودى هشيار مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)