آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پخت وپز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خواب آشپزي ، براي زنان ، علامت نداشتن حامي است و اينكه بايد از فرزندان خود بيشتر مراقبت كنند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)