آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پل صراط

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند

دیدن پل صراط هوسلطان بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)