آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انگلیسی

 

ليلا برايت مى‏گويد:

انگليسى صحبت كردن در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه در امور شغلى پيشرفت مى‏كنيد اما در روابط عاشقانه‏تان به مشكلات برخورد مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خواندن يك كتاب انگليسى هستيد، نشانه‏ى آن است كه زندگى يكنواختى داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)