آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برانکار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى برانكار در خواب، بيانگر بروز مشكلات است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)