آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بیسکویت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد مشغول پختن بيسكويت هستيد، نشان‏دهنده‏ى شركت در يك جشن يا مهمانى دوستانه است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خوردن بيسكويت در خواب، بيانگر آن است كه توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بيسكويت ببيند، دلالت بر توجه‏ى زياديبه جنس مخالف دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)