آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پاسپورت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پاسپورت در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب و يا رفتن به مسافرت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)