آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تاکستان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن درخت مو در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. ديدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب تاكستانى ديديد كه به آن رسيدگى نشده، يعنى به يكى از اهداف خود نمى‏رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)