آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تظاهرات

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تظاهرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه وضعيت نامساعدى در پيش رو داريد. اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشيد، به معناى آن است كه در زندگى تغيير و تحولات خوشايندى پيش رو داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)