آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدم لاغر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر ببينيد كه آدم لاغرى هستيد، يعنى به چيزهايى كه دوست داريد مى‏رسيد. اگر در خواب ديديد كه زيادتر از حد معمول لاغر هستيد، بدانيد كه دچار مشكلات زيادى مى‏شويد. ديدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعيت‏ها و موفقيت‏هاى تازه‏اى در عشق است. اما ديدن مردى لاغر در خواب، نشانگر اين است كه آرزوهاى قديمى شما عاقبت پايان خوشى براى شما نخواهد داشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)