آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

امپراطور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ملاقات با يك امپراطور در خواب، به معناى آن است كه شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پيش رو داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)