آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدم مؤدب

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر اين دارد كه خبر غمگين‏كننده‏اى شما را آزار خواهد داد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)