آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آکواریوم

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آكواريوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى‏باشد. اگر ماهى يا جانور خزنده‏اى را كه در آكواريوم ديديد، معنى آن اين است كه شانس بسيار بزرگى به شما روى كرده است. اگر خودتان را ديديد كه در آكواريوم مشغول شنا هستيد، علامت آن است كه خطرى بسيار خطرناك شما را تهديد مى‏نمايد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)