آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اردک ماهی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اردك ماهى در خواب، معنايش اين است كه شما را به مهمانى دعوت مى‏كنند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)