آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسب سواری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اسب سوار در خواب براى زن‏ها و دخترها، نشانه‏ى يك عشق مخفيانه است و براى مردها، شنيدن اخبار مهم است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)