آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تورم لوزه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

متورم شدن لوزه در خواب، بيانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است. اگر در خواب لوزه‏ى كسى را متورم ببينيد، يعنى بيمارى شما را تهديد مى‏كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)