آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پاکت نامه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پاكت نامه در خواب ، علامت شنيدن خبرهاي مأيوس كننده و غم انگيز است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)